Författare sökes till Diktarhemmet

03.10.2017 kl. 09:36
Författaren väljs av en kommitté utsedd av Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska författareförening.

Diktarhemmet i Borgå skänktes 1921 av Holger och Mathilda Schildt till Finlands svenska författareförening för att användas som ett svenskt författarhem. Sedan dess har sju författare bott i Diktarhemmet. Diktarhemmet uppfördes på 1760-talet och är beläget i Gamla stan i Borgå. Finlands svenska författareförening överlät 2001 Diktarhemmet till Svenska litteratursällskapet i Finland. 

Författaren Christer Kihlman flyttade bort från Diktarhemmet i våras. Nu söker Svenska litteratursällskapet i Finland en ny författare som får rätten att bo i Diktarhemmet. 

Författaren väljs av en kommitté utsedd av Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska författareförening.

Författaren som får rätten att bo i Diktarhemmet förväntas vara aktiv inom den svenska litteraturen i Finland.

Författaren får bo kostnadsfritt i Diktarhemmet. Inflyttning kan enligt överenskommelse ske efter 1.1.2018.

Kommittén ber om fritt formulerade förslag av envar på författare som kunde bo i Diktarhemmet och även om intresseanmälningar av författare som anser att de själva uppfyller kriterierna för att bo i Diktarhemmet. Förslag och intresseanmälningar kan göras fram till 30.10.2017 till FSF:s kansli eller per e-post till diktarhemmet@sls.fi.

Frågor av författare besvaras av SLS:s kanslichef Jonas Lång tel. 045 65 77 422. Frågor från medierna besvaras av kommitténs ordförande professor Henrik Meinander tel. 040 671 1544.

Författare som bott i Diktarhemmet:

Hjalmar Procopé 1923–1927
Bertel Gripenberg 1928–1932
Jarl Hemmer 1933–1944 
Rolf Lagerborg 1945–1959 
Rabbe Enckell 1959–1973 
Lars Huldén 1973–1993 
Christer Kihlman 1993–2017