Finlands svenska författareförening fyller 100 år 2019.

En jubileumsföreställning går av stapeln lördagen 11 maj 2019. Föreställningen hålls på Svenska teatern i Helsingfors och är öppen för ala intresserade. För medlemmar är föreställningen gratis, övriga kan köpa biljett via Svenska teaterns kassa. Programmet för föreställningen publiceras senare. Svenska kulturfonden har bidragit till föreställningens förverkligande.

För medlemmar ordnas jubielumssupé lördagen 11 maj 2019 efter jubileumsföreställningen. Supén går av stapeln på Börs i Helsingfors. Mera information om supén skickas till medlemmar i februari av 2019.

Finlands svenska författareföreninges historia publiceras våren 2019. Stefan Nygård och Henrika Tandefelt har skrivit historian som utges av Svenska litteratursällskapet.