KIDE erbjuder arbetshandledning för medlemmar

03.10.2018 kl. 13:18
I november kör en ny för författare skräddarsydd stöd- och arbetshandledningsgrupp igång, Nuotiopiiri.

Syftet med arbetshandledningen är att stöda medlemmarnas professionella utveckling och deras möjlighet att lyckas som konstnär. I gruppen delar deltagarna erfarenheter, funderar på sitt eget jobb, sin professionella identitet samt arbetets sporrande och fördröjande element. För den som arbetar ensam ger Nuotiopiiri ett sammanhang där en kan behandla det dagliga arbetets glädjeämnen och bekymmer. Målet är att upprätthålla energin som finns då en arbetar kreativt, samt att hitta en bra rytm till den egna vardagen.

Som dragare för Nuotiopiiri fungerar de utbildade arbetshandledarna Jaakko Heinimäki och Mia Pakarinen. Gruppen samlas i Kirjailjaliittos utrymmen i Helsingfors. Om det finns tillräckligt stort intresse även på andra orter så finns det en möjlighet att arrangera arbetshandledningsgrupper även där.

Arbetshandledningen är ett pilotprojekt som finansieras av Centralen för litteraturfrämjande (KIDE). För deltagande uppbärs en avgift på 100 euro. Arbetshandledningen hålls kl. 12-13.30 dessa dagar: 7.11, 13.11, 28.11, 12.12, 2.1, 16.1, 30.1 och 13.2.

Skicka din ansökan senast 23.10 till eeva.tuomi@kirjailijaliitto.fi eller Suomen Kirjailijaliitto ry, Runebergsgatan 32, 00100 Helsingfors. I ansökan bör ingå en kort motivering till vad du förväntar dig av arbetshandledningen samt varför du vill delta. Sju deltagare ryms med i gruppen vars arbetsspråk kommer att vara finska.