De tilldelas Kopiostostipendium 2022

07.12.2021 kl. 18:03
Finlands svenska författareförenings förstärkta styrelse har på sitt möte 2.12 delat ut Kopiostostipendium åt finlandssvenska författare.

Kopiostostipendium om 4 000 euro har beviljats Sara Jungersten, Rosanna Fellman, Eva Höglund, Nicklas Smith, Michaela von Kügelgen, Elsa Kemppainen, Victor von Hellens och Quynh Tran.

Kopiostostipendium tilldelas finlandssvenska författare som stöd för deras litterära arbete. Stipendiemedlen 
kommer från den kollektiva kopieringsersättning som Kopiosto samlar in av licensinnehavare.