UNDERSTÖD OCH STIPENDIER

FSF:s arbetsstipendium för medlemmar kan nu sökas. Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast den 31 oktober 2018 kl. 16. Ansökan görs på särskild blankett.

FÖRENINGENS ARBETSRUM

Ansökningstiden för föreningens arbetsrum sker nästa gång på våren 2019. Ansökan ska vara fritt formulerad och riktas till styrelsen.

HYRESBIDRAG

Det är nu möjligt för medlemmar att söka bidrag för hyra av arbetsrum för 2019. Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast den 9 november 2018 kl. 16. Ansökan görs på särskild blankett. 

RESEBIDRAG

Ansökan om bidrag för aktivt litterärt arbete utomlands med egen text (inte för uppträdande, deltagande i konferenser e.d.) kan sökas i god tid före avresa. Ansökan görs på särskild blankett.

FÖRENINGENS ARBETSRUM I VASA

Medlemmar kan ansöka om att få disponera föreningens arbetsrum i Vasa. Fritt formulerad ansökan med arbetsplan skickas till kansliet.

MODELLAVTAL MED FÖRLAG

FSF har tillsammans med förlag arbetat fram modellavtal som stöd för författare. Hör av dig till kansliet om du önskar få dessa till påseende.

REGLER FÖR FÖRENINGENS SENIORBOSTÄDER

Reglerna går att ladda ner från menyn till vänster.