UNDERSTÖD OCH STIPENDIER

Nästa ansökningstid för FSF:s arbetsstipendier är oktober 2018.

FÖRENINGENS ARBETSRUM

Ansökningstiden för föreningens arbetsrum sker nästa gång på våren 2019. Ansökan ska vara fritt formulerad och riktas till styrelsen.

HYRESBIDRAG

Ansökan om bidrag för hyra av arbetsrum för 2019 sker på hösten 2018. Ansökan görs på särskild blankett som fås från kansliet.

RESEBIDRAG

Ansökan om bidrag för aktivt litterärt arbete utomlands med egen text (inte för uppträdande, deltagande i konferenser e.d.) kan sökas i god tid före avresa. Ansökan görs på särskild blankett.

FÖRENINGENS ARBETSRUM I VASA

Medlemmar kan ansöka om att få disponera föreningens arbetsrum i Vasa. Fritt formulerad ansökan med arbetsplan skickas till kansliet.

MODELLAVTAL MED FÖRLAG

FSF har tillsammans med förlag arbetat fram modellavtal som stöd för författare. Hör av dig till kansliet om du önskar få dessa till påseende.