UNDERSTÖD OCH STIPENDIER

FSF:s arbetsstipendium för medlemmar kan nu sökas. Ansökan görs på särskild blankett som fås från kansliet eller laddas ner här. Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast 1.11 kl. 16.

FÖRENINGENS ARBETSRUM

Föreningen har tre arbetsrum för sina medlemmar: Teresa Gulins arbetsrum vid Rosagatan och Femte linjen i Helsingfors samt Allmänna stipendiefondens arbetsrum i författarhuset Villa Kivi i Helsingfors. Nästa ansökningstid för att få disponera över arbetsrummen är i mars-april 2020.

HYRESBIDRAG

Det är nu möjligt för medlemmar att ansöka om bidrag till hyra av arbetsrum. Ansökan görs på särskild blankett som fås från kansliet eller laddas ner här. Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast 8.11 kl. 16.

RESEBIDRAG

Ansökan om bidrag för aktivt litterärt arbete utomlands med egen text (inte för uppträdande, deltagande i konferenser e.d.) kan sökas i god tid före avresa. Ansökan görs på särskild blankett som fås från kansliet eller laddas ner här.

FÖRENINGENS ARBETSRUM I VASA

Medlemmar kan ansöka om att få disponera föreningens arbetsrum i Vasa. Fritt formulerad ansökan med arbetsplan skickas till kansliet.

MODELLAVTAL MED FÖRLAG

FSF har tillsammans med förlag arbetat fram modellavtal som stöd för författare. Hör av dig till kansliet om du önskar få dessa till påseende.