UNDERSTÖD OCH STIPENDIER

Nästa ansökningstid för FSF:s arbetsstipendier är oktober 2018.

FÖRENINGENS ARBETSRUM

Ansökningstiden för föreningens arbetsrum går ut 30.4.2018 kl.16. Ansökan ska vara fritt formulerad och riktas till styrelsen.

HYRESBIDRAG

Ansökan om bidrag för hyra av arbetsrum för andra halvåret 2018 går ut 30.4.2018 kl.16. Ansökan görs på särskild blankett som fås från kansliet.

RESEBIDRAG

Ansökan om bidrag för aktivt litterärt arbete utomlands med egen text (inte för uppträdande, deltagande i konferenser e.d.) kan sökas i god tid före avresa. Ansökan görs på särskild blankett.

FÖRENINGENS ARBETSRUM I VASA

Medlemmar kan ansöka om att få disponera föreningens arbetsrum i Vasa. Fritt formulerad ansökan med arbetsplan skickas till kansliet.