Finlands svenska författareförening tillvaratar medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevakar deras författarrätt. Föreningen grundades 1919 och har idag närmare 200 medlemmar.

Aktuellt

Kopiostostipendium 2021

28.09.2020 kl. 09:10

Ansök nu om arbetsstipendium 2021

17.09.2020 kl. 16:48

Kopiostostipendium

Läs det senaste medlemsbrevet här.

Ansök om arbetsstipendium 2021 här.

Vi jobbar för dig!

FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med Undervisnings- och kulturministeriet, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor. Vi arrangerar skolbesök, uppläsningar, medlemsresor och seminarier samt deltar i andra litterära projekt.