Finlands svenska författareförening (FSF) tillvaratar medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevakar deras författarrätt. Föreningen grundades 1919 och har idag 185 medlemmar. Medlemmar i föreningen är professionella skönlitterära författare som skriver på svenska i Finland.

Aktuellt

Utlåtande om DSM-direktivet

17.05.2022 kl. 14:22

Janina Orlov får Mikael Lybeck-priset

23.04.2022 kl. 16:29

Läs det senaste medlemsbrevet här.

Vi jobbar för dig!

FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med Undervisnings- och kulturministeriet, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor. Vi arrangerar skolbesök, uppläsningar, medlemsresor och seminarier samt deltar i andra litterära projekt.