Finlands svenska författareförening (FSF) tillvaratar medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevakar deras författarrätt. Föreningen grundades 1919 och har idag 185 medlemmar. Medlemmar i föreningen är professionella skönlitterära författare som skriver på svenska i Finland.

Aktuellt

Läs det senaste medlemsbrevet här.

Vi jobbar för dig!

FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med Undervisnings- och kulturministeriet, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor. Vi arrangerar skolbesök, uppläsningar, medlemsresor och seminarier samt deltar i andra litterära projekt.