Pensionsförsäkring för mottagare av arbetsstipendium

17.09.2012 kl. 17:32
Sedan 1.1.2009 skall stipendiater teckna pensionsförsäkring enligt bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare (LföPL).
Alla som erhåller ett arbetsstipendium för minst fyra månaders arbete skall teckna en pensionsförsäkring hos LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt). Försäkringen är obligatorisk.

Stipendiat som lyfter arbets- eller ålderspension, eller som fyllt 68 år, kan inte teckna försäkringen, inte heller stipendiat som är bosatt utomlands.

Information finns på www.mela.fi

Du kan få telefonrådgivning på svenska, tfn 029 435 2672 / Kerstin Westerholm.

RS