Finlands svenska författare­­förening

Författareföreningen tillvaratar medlemmarnas ideella samt allmänna och gemensamma ekonomiska intressen och bevakar deras författarrätt. Medlemmar i föreningen är professionella skönlitterära författare som skriver på svenska i Finland.

Verksamhet Verksamhet Verksamhet Verksamhet Verksamhet

Verksamhet

Verksamhet Verksamhet Verksamhet Verksamhet Verksamhet

Finlands svenska författareförenings huvudsakliga uppgift är att bevaka författarnas fackliga intressen. FSF företräder medlemskåren vid avtalsförhandlingar med Undervisnings- och kulturministeriet, förläggare och andra avtalsparter samt avger förslag och utlåtanden i fackliga, kulturpolitiska och litterära frågor.

Aktuellt Aktuellt Aktuellt Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt Aktuellt Aktuellt Aktuellt Aktuellt

Se de senaste
aktuella händelserna

För medlemmar För medlemmar För medlemmar För medlemmar För medlemmar

För medlemmar

För medlemmar För medlemmar För medlemmar För medlemmar För medlemmar

Finlands svenska författareförenings huvudsakliga uppgift är att bevaka författarnas fackliga intressen. Den upphovsrättsliga lagstiftningen, förlagskontraktet och biblioteksstipendierna är exempel på frågor som föreningen aktivt har drivit…

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media