Historia Historia Historia Historia Historia

Historia

Historia Historia Historia Historia Historia

Historia

Beslutet att grunda en särskild förening för de finlandssvenska författarna fattades vid ett möte den 11 januari 1919 i Konstnärsgillets lokal i Helsingfors. Förhandlingarna leddes av Runar Schildt med Hagar Olsson som sekreterare, förslaget som föregick beslutet framlades av Werner Söderhjelm.

Runar Schildt, Hagar Olsson och Werner Söderhjelm

Enligt stadgarna beviljas medlemskap i författareföreningen efter skriftlig ansökan. Edith Södergran var bland de första som ansökte och beviljades medlemskap. Ansökan är från 1921, två år efter att föreningen grundades.

Gunnar Björling skickade 1928 in en kort och koncis stipendieansökan till föreningen: Finlands svenska författarförening. Ahlströmskt stipendium! Hugad aspirant.

G. Björling. 31.12.28

Författarhuset Villa Biaudet

Paret Leon Biaudet och Ulla Bjerne testamenterade år 1969 sitt hem, Villa Biaudet i Lovisa, till författareföreningen. I huset kan en författare bo kostnadsfritt som stipendiat i tre år.

Ulla Bjerne-Biaudet (1890-1969) var en svenskfödd författare som i unga år levde ett bohemiskt konstnärsliv i Paris. Som författare är hon kanske mest känd för sin självbiografiska bok ”Botad oskuld” (1961).

Förutom ovan nämnda fastighet ägde FSF åren 1921-2001 också Diktarhemmet i Borgå, den före detta Flensborgska gården. Huset, som upprätthålls som ett svenskt författarhem, donerades år 1921 till föreningen av makarna Holger och Mathilde Schildt. I juni 2001 donerade FSF Diktarhemmet till Svenska litteratursällskapet i Finland.

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media