Aktuellt

Ljudboksseminarium

Hur ska författarna överleva på ljudboksmarknaden? Välkomna till det strömmade seminariet 10.3 kl. 15-18.Läs mera »

ÅRSMÖTE

Finlands svenska författareförening rf:s årsmöte hålls lördagen den 17 april kl. 14.Läs mera »

En studie av finlandssvenska författares ekonomi

Finlands svenska författareförening genomförde i juli och augusti 2020 en medlemsundersökning som tog fasta på den ekonomiska situationen för finlandssvenska författare 2019. Undersökningen fokuserade på inkomster enbart från författarskapet, inklusive stipendier och litteraturpris.Läs mera »

Kopiostostipendium

FSFs förstärkta styrelse har på sitt möte 3.12 fattat beslut om utdelningen av Kopiostostipendier.Läs mera »

Julläsning

FSFs Julläsning sändes torsdagen den 17 december 2020.Läs mera »