Aktuellt

Domänförlust om professuren inte tillsätts

Finlands svenska författareförening sällar sig till de samhällsröster som oroar sig för planerna på att inte ledigförklara professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.Läs mera »

Seniorlägenheten i Pargas ledig

Allmänna stipendiefondens lägenheten i Folkhälsanhuset i Pargas är ledig. Läs mera »

Mikael Lybeck-priset till Sirpa Kähkönen

Författaren Sirpa Kähkönen tilldelas 2021 års Mikael Lybeck-pris för sina insatser för författarna och litteraturen i Finland. Läs mera »

FSFs utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet

FSF har gett ett utlåtande om ett förslag till regeringens proposition med förslag till lag om vissa stipendier till författare och översättare - arbetsgruppens rapport.Läs mera »

Ljudboksseminarium

Hur ska författarna överleva på ljudboksmarknaden?Läs mera »