Aktuellt

Socialskyddsreformen bör inkludera konstnärer och andra egenföretagare

Finlands svenska författareförening, Konstnärsgillet i Finland, Finlands författarförbund och Finlands tonsättare vill påminna om att socialskyddet för konstnärer och andra egenföretagare fortfarande är bristfälligt. Läs mera »

FSF söker jurist

Vi söker en jurist till föreningens kansli i Helsingfors.Läs mera »

De tilldelas Kopiostostipendium 2022

Finlands svenska författareförenings förstärkta styrelse har på sitt möte 2.12 delat ut Kopiostostipendium åt finlandssvenska författare.Läs mera »

HÖSTLÄSNING: Först var drömmen

Välkommen till Författareföreningens traditionella Höstläsning.Läs mera »

FSF uttalade sig om DSM-direktivets implementering

FSF har 29.10 gett sitt utlåtande till förslaget till regeringens proposition till riksdagen, med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen.Läs mera »