Aktuellt

Måttet är rågat

Kultur- och evenemangsbranschens gemensamma ställningstagande.Läs mera »

Författargården Abrams

SLS söker en ny boende till författargården Abrams i Andkil, Vörå. Läs mera »

Återuppliva kulturbranschen!

Nästa år minskar konstfinansieringen med 17,5 miljoner euro och året därpå med 23 miljoner euro. Nedskärningarna drabbar organisationsfältet och den fria konsten hårdare än vad politiker, som är vana vid att bolla med betydligt större penningsummor, kanske riktigt förstår. Läs mera »

Domänförlust om professuren inte tillsätts

Finlands svenska författareförening sällar sig till de samhällsröster som oroar sig för planerna på att inte ledigförklara professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.Läs mera »

Seniorlägenheten i Pargas ledig

Allmänna stipendiefondens lägenheten i Folkhälsanhuset i Pargas är ledig. Läs mera »