Aktuellt

Föreningens årsmöte

Finlands svenska författareförening rf:s medlemmar kallas till årsmöte i Helsingfors lördagen den 8 augusti.Läs mera »

Upphovsmannaforum: DSM-direktivet bör förbättra upphovsmakarnas ställning

Upphovsmannaforum, som representerar den kreativa branschens upphovsmakare, vill nu under implementeringsfasen av DSM-direktivet (EU:s upphovsrättsdirektiv 2019/790) poängterar dess betydelse för upphovsmakare och konstnärer. Läs mera »

Enkät om författares digitala handlingar

Svara gärna på en enkät om författares digitala handlingar.Läs mera »

Villa Biaudet

Stipendiatbostaden Villa Biaudet i Lovisa ska sökas senast 28.2.Läs mera »

Kopiostostipendierna

Finlands svenska författareförenings förstärkta styrelse beslöt den 3 december om utdelningen av Kopiostostipendierna.Läs mera »