Aktuellt

Medlemsundersökning

FSF genomför under sommaren en medlemsundersökning. Syftet är att sammanställa en rapport om finlandssvenska författares ekonomi och hur stor betydelse statligt understöd och stipendier har för produktionen av ny litteratur.Läs mera »

Föreningens årsmöte

Finlands svenska författareförening rf:s medlemmar kallas till årsmöte i Helsingfors lördagen den 8 augusti.Läs mera »

Upphovsmannaforum: DSM-direktivet bör förbättra upphovsmakarnas ställning

Upphovsmannaforum, som representerar den kreativa branschens upphovsmakare, vill nu under implementeringsfasen av DSM-direktivet (EU:s upphovsrättsdirektiv 2019/790) poängterar dess betydelse för upphovsmakare och konstnärer. Läs mera »

Enkät om författares digitala handlingar

Svara gärna på en enkät om författares digitala handlingar.Läs mera »

Villa Biaudet

Stipendiatbostaden Villa Biaudet i Lovisa ska sökas senast 28.2.Läs mera »