Aktuellt

Julläsning

FSFs Julläsning sändes torsdagen den 17 december 2020.Läs mera »

Yukiko Duke får Mikael Lybeck-priset

Yukiko Duke tilldelas Mikael Lybeck-priset 2020 för sitt engagemang och intresse för den finlandssvenska litteraturen.Läs mera »

Bokhöst

Här kan du se programmet Bokhöst som sändes torsdagen den 22 oktober.Läs mera »

Kopiostostipendium 2021

Kopiostostipendium tilldelas finlandssvenska författare som stöd för deras litterära arbete. Stipendiemedlen kommer från den kollektiva kopieringsersättning som Kopiosto samlar in av licensinnehavare. Läs mera »

Ansök nu om arbetsstipendium 2021

Ansökan om arbetsstipendium ur fonder som ägs eller förvaltas av Finlands svenska författareförening, samt Kopiostostipendium, ska vara kansliet tillhanda senast den 30 oktober 2020 kl. 16.00. Läs mera »