Aktuellt

Nielsen och Wulff får pris från Längmanska kulturfonden

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt sammanträde den 18 februari 2019 att dela ut en belöning på vardera 10 000 euro till de finlandssvenska författarna Thomas Wulff och Ulrika Nielsen med följande motiveringar:Läs mera »

Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls lördagen den 6 april kl. 14.Läs mera »

Debutantstipendierna till Ellen Strömberg och Elin Willows

Författareföreningen delade ut debutantstipendier.Läs mera »

Riktlinjer för konst- och konstnärspolitiken

Undervisnings- och kulturministeriet bad om yttranden om de centrala målen för konst- och konstnärspolitiken som beretts av en i detta syfte tillsatt arbetsgrupp. Finlands svenska författareförening svarade:Läs mera »

Vänta! Det nappar!

Författarkväll den 14 november kl. 18-20 på restaurang Indigo, Nygatan 1, Mariehamn.Läs mera »