Höstens program

28.07.2017 kl. 11:24
Hösten 2017 ser FSF:s kalender ut så här:

20.9 Inspirationsdag för medlemmar kl.12-16 på Tekniska föreningen i Helsingfors. Inspiratörer är bildkonstnär Henrika Lax och trollkonstnär Tom Stone. Förhandsanmälan till kansliet senast den 20.8 är nödvändig.

7.10 har FSF och SKL ett tvåspråkigt program på bokmässan i Åbo: "Luovuusfysiikka / Kreativitetsfysik" med Siri Kolu och Lena Frölander-Ulf, intervjuare Mårten Westö.

8.10 på Fiorescenen i Åbo författarsamtal och uppläsning med Joakim Groth, Anders Larsson, Merete Mazzarella och Katarina von Numers-Ekman. Konferencier Peter Sandström.

29.10 har FSF och SKL ett tvåspråkigt program på bokmässan i Helsingfors:
"Inget språk är mitt,
kaikki kielet ovat meidän"
med Peter Mickwitz och Kristiina Lähde. Intervjuare Peter Sandström.
 

8.11 författardag i Lovisaskolor med Bosse Hellsten, Johanna Holmström, Malin Kivelä, Annika Sandelin och Hannele Mikaela Taivassalo.

15.11 författarkväll i Vasa stadsbibliotek med Staffan Bruun, Pia Ingström, Leo Löthman, Susanne Ringell och Thomas Wulff. Konferencier Peter Sandström.

5.12 ordnas en julfest för medlemmar.

Styrelsen sammankommer i regel en gång i månaden.