Författareföreningen delade ut debutantstipendier

13.03.2018 kl. 12:22
Finlands svenska författareförenings debutantstipendier tilldelas i år Ulla Donner och Hannah Lutz.

Ulla Donner belönas för boken ”Spleenish” (S&S 2017) och Hannah Lutz för ”Vildsvin” (Förlaget 2017).

Författareföreningen delar ut stipendierna i samarbete med Schildts&Söderströms förlag och Förlaget.

Avsikten med stipendierna är att uppmärksamma författare som har debuterat föregående år.

Det är första gången Förlaget är med och finansierar ett debutantstipendium via Författareföreningen. Schildts&Söderströms har donerat medel till debutantstipendium också tidigare.