Debutantstipendierna till Ellen Strömberg och Elin Willows

28.02.2019 kl. 11:37
Författareföreningen delade ut debutantstipendier.

Ellen Strömberg belönas för hennes bok ”Jaga vatten” (S&S 2018) och Elin Willows för ”Inlandet” (Förlaget M, 2018).

Stipendierna delas ut som ett samarbete mellan Finlands svenska författareförening och Schildts&Söderströms förlag och Förlaget M.

Avsikten med stipendierna är att uppmärksamma en författare vars skönlitterära verk getts ut för första gången på någotdera förlagen. Författareföreningen vill både gratulera till debuten samtidigt som stipendiet hoppeligen ger en möjlighet för författaren att arbeta vidare och på det sättet bidra till den finlandssvenska litteraturens fortlevnad och blomstring.

Schildts&Söderströms har redan flera år donerat medel till ett debutantstipendium. Det här är andra gången Förlaget M är med och ger ut debutantstipendiet via Författareföreningen.