Årsmöte

01.04.2019 kl. 16:26
Föreningens årsmöte hålls lördagen den 6 april kl. 14.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Mötet hålls i Tekniskas salar, adress: Eriksgatan 2 i Helsingfors.