Marit Lindqvist belönades av Författareföreningen

09.04.2019 kl. 11:20
Finlands svenska författareförening tilldelar Marit Lindqvist Mikael Lybeck-priset 2019.

Marit Lindqvist har genom sina omfattande insatser som redaktör, kritiker och forskare på ett synnerligen värdefullt sätt bidragit till att synliggöra och främja litteraturen, inte minst den finlandssvenska. 

Sina radioprogram och recensioner av nyutkomna böcker signalerar utöver engagemang och kompetens också omsorg om litteraturens sammanhang, ett kretslopp där seriös och uppmärksam kulturjournalistik är ett omistligt inslag. 

Bland annat genom sitt långvariga medlemskap i juryn för Yles lyrikpris Den dansande björnen och sin ambitiösa bevakning av Nordiska rådets litteraturpris har Lindqvist fungerat som en länk till såväl den finska som den nordiska bokvärlden.

Litteraturen behöver alltid kunniga och inspirerande förmedlare, Marit Lindqvist är en sådan. 

Prissumman är 5 000 euro. Priset offentliggjordes lördagen den 6 april på FSF:s årsmöte i Helsingfors.