Finlands rika nationallitteraturer bör på alla sätt bevaras

17.05.2019 kl. 10:23
Författar- och översättarorganisationerna sänder ett tydligt budskap till beslutsfattarna: värna om finländarnas läslust och Finlands rika nationallitteraturer!

Staten finansierar författare, fackboksförfattare och översättares arbete med olika stipendier och det är också det effektivaste sättet att stöda deras kreativa arbete på. Ett tillräckligt stöd är absolut nödvändigt i och med det begränsade område där Finlands två nationallitteraturer kan verka. Det är via författarnas och översättarnas arbete som finskan och svenskan dokumenteras och utvecklas.

”Alla har rätt till sitt modersmål, det är ett demokratiskt fundament. Författarna och översättarna upprätthåller och utvecklar det här fundamentet via sitt jobb.” säger Suomen kirjailjaliittos ordförande Sirpa Kähkönen, själv aktiv som skönlitterär och facklitterär författare och översättare.

Författar- och översättarorganisationerna lyfter tillsammans upp också andra konkreta åtgärder genom vilka staten kan främja läsning. Ett förslag kunde vara att tillåta inköp av litteratur med kultur- och motionssedlarna. Vi måste satsa mera på läsfrämjande som ett stöd för all slags inlärning. Författare och översättare bör säkras tillräckliga förutsättningar för att kunna utföra det värdefulla jobb som de gör.

Kring femtio representanter för författar- och översättarorganisationerna samlades igår i Finska Litteratursällskapets festsal till ett första möte för författarorganisationernas samarbetsforum. Författarorganisationernas samarbetsforum har som mål att stärka de litterära skaparnas gemensamma budskap och förbättra verksamhetsmöjligheterna för litteraturen i Finland.

Pressmeddelande 17.5.2019