Diskussionsmöte 21.11

23.10.2019 kl. 15:04
Finlands svenska författareförenings medlemmar kallas till möte
torsdagen den 21 november kl. 14 i föreningens utrymmen på
Annegatan 25 i Helsingfors.

Författareföreningen firar i år 100 år av värdefullt arbete och kollegialt sammanhang. Samtidigt som vi ger oss tid att se tillbaka på vår historia så behöver vi syna nuläget, men också se framåt.

I samband med mötet så har deltagarna en möjlighet att bekanta sig med föreningens nya kansli på Annegatan 25. Vi har också berett tid för en diskussion angående anskaffningen av kansliet.

Hjärtligt välkomna!

Anmäl dig senast 14.11 till verksamhetsledaren Johanna Sandberg per e-post: johanna.sandberg@forfattarna.fi eller telefon: 0503069008.

Deltagarna har möjlighet att anhålla om reseersättning upp till 80 euro.