Extra medlemsmöte 7.11

29.10.2019 kl. 13:15
Finlands svenska författareförenings medlemmar kallas till extra medlemsmöte torsdagen den 7 november kl. 14.

Mötet hålls i Helsingfors i Arbetets Vänners lokal på Annegatan 26.

På mötet behandlas:

- beredningen och beslutsgången i större ärenden som berör föreningens verksamhet och ekonomi
- riktlinjer som styrelsen kan följa i sitt arbete
- informationen till medlemmarna och tydlighet i kommunikation med medlemmar
- beslutet om inköp av ny kanslilokal, beredningen av försäljningen av den nuvarande
- strategigruppens arbete

Möteshandlingar har skickats till föreningens medlemmar per e-post och per post.

Extra möte sammankallas vid behov eller då föreningens möte så besluter eller då minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligt kräver det hos styrelsen för ett särskilt angivet ärende.

Styrelsen har 23.10.2019 av 23 röstberättigade medlemmar tagit emot en yrkan om att extra medlemsmöte bör ordnas.

Hjärtligt välkomna!

Mera information fås av verksamhetsledaren Johanna Sandberg per e-post: johanna.sandberg@forfattarna.fi eller telefon: 050 306 9008.

Deltagarna har möjlighet att anhålla om reseersättning upp till 80 euro.