Kopiostostipendierna

16.12.2019 kl. 15:06
Finlands svenska författareförenings förstärkta styrelse beslöt den 3 december om utdelningen av Kopiostostipendierna.

Kopiostostipendium, 3.000 euro, tilldelas Karmela Bélinki, Lolan Björkman, Ann-Mari Lindberg, Carina Wolff-Brandt och Gunilla Wahlsten.

Kopiostostipendium tilldelas finlandssvenska författare som stöd för deras litterära arbete. Stipendiemedlen kommer från den kollektiva kopieringsersättning som Kopiosto samlar in av licensinnehavare.

Finlands svenska författareförening är medlem i upphovsrättsorganisationen Kopiosto. En del av vår organisations understöd finansieras med de kopieringsersättningar som Kopiosto betalar till oss.

Kopiosto betalar de kopieringsersättningar som samlas in till medlemsorganisationerna. Organisationerna delar ut ersättningarna som de får för kopieringen av verk inom den bransch som de representerar i form av understöd eller belöningar, eller använder dem för andra ändamål som främjar branschen och som reglerna för användningen av ersättningarna tillåter.

Det är Kopiostos uppgift att se till att verk av upphovsmän inom den skapande branschen används på ett lagligt sätt och att rättsinnehavarna får ersättningar för användningen av sina verk. Kopiosto säljer licenser för kopiering och digital användning av delar av upphovsrättsligt skyddade publikationer och olika användningar av audiovisuella verk.

Med fullmakten ger upphovsmännen och förläggarna Kopiosto rätt att för deras räkning bevilja tillstånd för kopiering av deras verk och samla in upphovsrättsersättningar för dessa tillstånd. Kopiostos verksamhet grundar sig på dessa fullmakter. Därför är det viktigt att upphovsmakare ger medlemsorganisationer Kopiosto-fullmakt.