Föreningens årsmöte

12.05.2020 kl. 13:13
FSFs årsmöte senareläggs från den 16 maj til den 8 augusti.

Finlands svenska författareförening rf:s medlemmar kallas till årsmöte i Helsingfors lördagen den 8 augusti.

Mötet börjar kl. 14. Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden i vilka ingår val av ordförande, styrelseledamöter och revisor, fastställande av bokslut och budget, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt extra ärenden. Möteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på föreningens webbsida fr. o. m. 24.7 och delas också ut på mötet.

Ersättning för resa till årsmötet betalas enligt billigaste färdmedel (15 cent/km vid användning av egen bil) och upp till 80 euro.

Valberedningsutskottet har tagit emot två förslag till ordförande för 2020-2022. Dessa är Monika Fagerholm och Hannele Mikaela Taivassalo. Valberedningsutskottet ser att det i och med det här förrättas ordförandeval på årsmötet. Det finns två förslag till styrelse. Det här beror på att den ena ordförandekandidaten för närvarande är styrelsemedlem.

Valberedningsutskottets förslag till styrelse 2020-2021:

Förslag 1: Monika Fagerholm, ordförande, Hannele Mikaela Taivassalo (fortsätter), Malin Kivelä (fortsätter), Mia Franck (omval), Kaj Korkea-aho (ny), Christian Brandt (ny) och  Carina Karlsson (ny) samt Mårten Westö, suppleant (ny) och Henrika Ringbom, suppleant (ny).

Förslag 2: Hannele Mikaela Taivassalo, ordförande, Malin Kivelä (fortsätter), Mia Franck (omval), Kaj Korkea-aho (ny), Christian Brandt (ny), Carina Karlsson (ny) och Mårten Westö (ny) samt Henrika Ringbom, suppleant (ny) och Thomas Wulff, suppleant (ny).

Valberedningsutskottets förslag till förstärkta styrelsen 2020-2021: Åsa Stenvall-Albjerg (ny), Bodil Lindfors (fortsätter), Maria Turtschaninoff (omval) och Clas Zilliacus (fortsätter).