Föreningens årsmöte

12.05.2020 kl. 13:13
Finlands svenska författareförening rf:s medlemmar kallas till årsmöte i Helsingfors lördagen den 8 augusti.

Mötet börjar kl. 14 och hålls i Tekniskas salar på Eriksgatan 2 i Helsingfors.

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden i vilka ingår val av ordförande, styrelseledamöter och revisor, fastställande av bokslut och budget, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt extra ärenden. Möteshandlingarna är tillgängliga på föreningens webbsida och delas också ut på mötet.

Ersättning för resa till årsmötet betalas enligt billigaste färdmedel (15 cent/km vid användning av egen bil) och upp till 80 euro.

Vänligen meddela kansliet om du ämnar delta i årsmötet senast 1.8.

Valberedningsutskottet har tagit emot två förslag till ordförande för 2020-2022. Dessa är Monika Fagerholm och Hannele Mikaela Taivassalo. Valberedningsutskottet ser att det i och med det här förrättas ordförandeval på årsmötet. Det finns två förslag till styrelse. Det här beror på att den ena ordförandekandidaten för närvarande är styrelsemedlem.

Valberedningsutskottets förslag till styrelse 2020-2021:

Förslag 1: Monika Fagerholm, ordförande, Hannele Mikaela Taivassalo (fortsätter), Malin Kivelä (fortsätter), Mia Franck (omval), Kaj Korkea-aho (ny), Christian Brandt (ny) och  Carina Karlsson (ny) samt Mårten Westö, suppleant (ny) och Henrika Ringbom, suppleant (ny).

Förslag 2: Hannele Mikaela Taivassalo, ordförande, Malin Kivelä (fortsätter), Mia Franck (omval), Kaj Korkea-aho (ny), Christian Brandt (ny), Carina Karlsson (ny) och Mårten Westö (ny) samt Henrika Ringbom, suppleant (ny) och Thomas Wulff, suppleant (ny).

Valberedningsutskottets förslag till förstärkta styrelsen 2020-2021: Åsa Stenvall-Albjerg (ny), Bodil Lindfors (fortsätter), Maria Turtschaninoff (omval) och Clas Zilliacus (fortsätter).