Enkät om författares digitala handlingar

13.03.2020 kl. 11:37
Svara gärna på en enkät om författares digitala handlingar.

Enkäten är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska litteratursällskapet (SKS) och kartlägger hur författares elektroniska material uppstår och hur de sparas. Svaren hjälper arkiven att planera hur insamlingen av materialet kan ske med tanke på långtidsförvaring och tillgänglighet för framtida forskning. Det tar 20-30 minuter att svara på enkäten.

https://www.lyyti.fi/reg/sls_sks_enkat_kysely