Upphovsmannaforum: DSM-direktivet bör förbättra upphovsmakarnas ställning

14.04.2020 kl. 12:34
Upphovsmannaforum, som representerar den kreativa branschens upphovsmakare, vill nu under implementeringsfasen av DSM-direktivet (EU:s upphovsrättsdirektiv 2019/790) poängterar dess betydelse för upphovsmakare och konstnärer.

Avsikten med direktivets tredje kapitels artiklar 18-23 är att förbättra upphovsmakarnas och konstnärernas ställning. Under de diskussioner som förts under Undervisnings- och kulturministeriets ledning har det framkommit att den kreativa branschens upphovsmakare och användare ser olika på hur tredje kapitlets artiklar i praktiken bör implementeras i den nationella lagstiftningen. Upphovsmannaforum känner oro för att direktivets syfte, att förbättra konstnärernas ställning, inte uppfylls. Nu behövs politisk vilja.

Läs hela ställningstagandet (på finska) här.