Medlemsundersökning

30.06.2020 kl. 11:16
FSF genomför under sommaren en medlemsundersökning. Syftet är att sammanställa en rapport om finlandssvenska författares ekonomi och hur stor betydelse statligt understöd och stipendier har för produktionen av ny litteratur.

Dessa siffror är viktiga eftersom en viktig del av föreningens arbete är att företräda författarnas intressen inför beslutsfattarna. Just därför är det av största betydelse att vi får svar från så många medlemmar som möjligt.

Undersökningen görs i form av en digital enkät som finns tillgänglig här. Det är också möjligt att svara på enkäten genom att ringa till projektledaren och ge svaren muntligt. Ifall ni har en väldigt dålig nätförbindelse kan detta alternativ vara bäst. Kontakta i så fall projektledaren, som kommer att finnas tillgänglig via telefon och email över hela sommaren, för att avtala en passlig tidpunkt.

Det tar ungefär en halvtimme att fylla i enkäten. Enkäten har en pausfunktion som gör det möjligt att spara påbörjad enkät och fortsätta vid annat tillfälle, ifall detta skulle behövas. Sista möjliga datum att svara på enkäten är den sista juli.

För att fylla i enkäten behöver ni informationen om era inkomster som författare år 2019. Till dessa siffror hör skattepliktiga inkomster så som royalties från förlagen, utlåningsersättningar, arvoden för intervjuer och skrivkurser och så vidare, men också information om stipendier, prissummor och statligt understöd. Vi ser också på andra eventuella inkomster vid sidan av författaryrket, samt de olika pensionsalternativen. Var beredda att svara på frågor om dylika inkomster då ni fyller i enkäten. 

Era svar är viktiga även om ni inte aktivt fått inkomster från ert författarskap under 2019. 

Frågorna kommer att vara väldigt specifika så att vi kan få så mångsidigt resultat som möjligt, men svaren kommer att rapporteras på ett sådant sätt att det inte är möjligt att känna igen någon specifik författare. Vi arbetar för en så hög nivå av anonymitet som möjligt.

Jag hoppas att ni alla mår bra och njuter av sommaren.

Med varma hälsningar

Lotta Westerlund

Projektledare

Lotta.westerlund@forfattarna.fi

+358 44 511 3790