Det konstnärliga arbetets särart bör tas i beaktande då socialskyddet förnyas

14.09.2020 kl. 20:04
Coronakrisen har tydliggjort bristerna i konstnärers socialskydd. Konstnärsgillet i Finland, Suomen Kirjailijaliitto, Finlands svenska författareförening och Finlands tonsättare presenterade idag gemensamma åtgärdsförslag med mål att förbättra situationen för över 4 000 konstnärer.

I Finland arbetar ungefär 200 000 personer som sysselsätter sig själva och flexibelt rör sig mellan olika arbetsförhållanden. Många konstnärer, så som bildkonstnärer, författare och tonsättare, hör till den här gruppen. Konstnärerna får oftast sin inkomst från många olika källor: verkförsäljning, upphovsrättsersättningar, lön för uppträdanden, olika stipendier och bidrag och inkomster från företagsamhet. En del konstnärer har annat jobb utanför sitt konstnärskap.

En flexibel arbetssituation passar dåligt in i det finländska socialskyddssystemet som bara godkänner arbetstagare i arbetsförhållande eller företagare. För konstnärer, vars arbetsförhållanden är många och olika, betyder det att hen inte är berättigad till inkomstrelaterat socialskydd enligt de verkliga inkomsterna.

Våra åtgärdsförslag för socialskyddsreformen:

1. Konstnärers inkomstrelaterade socialskydd (pension, sjukdagspenning och föräldradagpenning) bör försäkras i ett och samma system

Pensionsförsäkringen bör förenklas och förstärkas så att all inkomst för konstnärer som inte sker inom ramen för ett arbetsförhållande försäkras i Lantbrukarnas pensionskassa, LPA.

2. Konstnärers arbetsskydd bör utvecklas

Lagstiftningen och praxis bör klargöras så att arbetskraftspolitisk utvärdering är förutseende och sker på lika villkor. Deltidssysselsättning ska alltid vara lönsamt och utan risk att helt gå miste om alla socialförmåner.

3. Antalet statliga konstnärspensioner bör ökas

De statliga extra konstnärspensionerna är en oumbärlig form av grundtrygghet för åldrade konstnärer. Antalet beviljade konstnärspensioner har inte utvecklats i takt med antalet konstnärer och tar inte alls i beaktande de stora åldersklasserna som nu faller för åldersstrecket. Antalet konstnärspensioner bör höjas till minst hundra beviljade pensioner årligen.