Ansök nu om arbetsstipendium 2021

17.09.2020 kl. 16:48
Ansökan om arbetsstipendium ur fonder som ägs eller förvaltas av Finlands svenska författareförening, samt Kopiostostipendium, ska vara kansliet tillhanda
senast den 30 oktober 2020 kl. 16.00.

Ansökningsformuläret finns här.

Om du inte har möjlighet att fylla i den elektroniska blanketten kan du kontakta kansliet så skickar vi en blankett till dig. Fyll i blanketten omsorgsfullt och tydligt. Stor vikt fästs vid arbetsplanen när ansökan behandlas. Beviljat stipendium utbetalas 2.1.2021