Yukiko Duke får Mikael Lybeck-priset

04.12.2020 kl. 13:56
Yukiko Duke tilldelas Mikael Lybeck-priset 2020 för sitt engagemang och intresse för den finlandssvenska litteraturen.

Från sitt eget tvåkulturella perspektiv i skärningspunkten mellan Sverige och Japan har hon på ett naturligt sätt kunnat betrakta den finlandssvenska litteraturen med en förståelse för dess särart – men med ett för en liten litteratur behövligt utifrånperspektiv – samtidigt som hon på ett självklart sätt inkluderat den i den svenska litteraturen som helhet. Genom sitt arbete har hon blivit en av dessa viktiga brobyggare mellan den finlandssvenska litteraturen och den svenska.

Prissumman är 5.000 euro.