Kopiostostipendium

09.12.2020 kl. 14:46
FSFs förstärkta styrelse har på sitt möte 3.12 fattat beslut om utdelningen av Kopiostostipendier.

4 000 euros Kopiostostipendium beviljades Greta Blomqvist, Irmelin Sandman Lilius, Karmela Bélinki, Leo Löthman, Lolan Björkman, Tove Appelgren, Julia Wickholm och Axel Åhman.