ÅRSMÖTE

22.02.2021 kl. 09:32
Finlands svenska författareförening rf:s årsmöte hålls lördagen den 17 april kl. 14.

Årsmötesplatsen är Marski by Scandic, adress Mannerheimvägen 10, Helsingfors.

Det kommer vara möjligt att delta i mötet på distans via en digital mötesplattform eller via ombud.

Vänligen anmäl dig till årsmötet och uppge på vilket sätt du ämnar delta senast 8.4.

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden i vilka ingår val av styrelseledamöter och revisor, fastställande av bokslut och budget, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt möjliga extra ärenden. Verksamhetsberättelsen sänds ut före mötet. Möteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på föreningens webbsida från och med en vecka före årsmötet.

VAL  AV  STYRELSE

Styrelsevalet bereds av ett utskott bestående av: 

Henrika Andersson, henrika.andersson01@gmail.com

Peter Sandström, peter.sandstrom@abo.fi

Heidi von Wright, heidivonwright@gmail.com

Förslag om nya styrelsemedlemmar med motivering ska senast 12.3 tillställas utskottets medlemmar. I  tur att avgå ur styrelsen är Malin Kivelä (kan inte återväljas), Carina Karlsson (kan återväljas), Henrika Ringbom (kan återväljas) samt suppleanterna Henrik Jansson (kan återväljas) och Christian Brandt (kan återväljas). I tur att avgå från förstärkta styrelsen är Clas Zilliacus (kan inte återväljas) och Bodil Lindfors (kan återväljas).

ÅRSFEST

På grund av coronapandemin arrangeras årsfesten inte i samband med årsmötet. Vi hoppas kunna arrangera årsfest genast det är möjligt att samlas i en större skara igen.