Domänförlust om professuren inte tillsätts

03.05.2021 kl. 13:54
Finlands svenska författareförening sällar sig till de samhällsröster som oroar sig för planerna på att inte ledigförklara professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.

I en tid när konst, kultur och humaniora är hårt utsatta – och samtidigt viktigare än någonsin – måste vi stanna upp och reflektera över att det vi sparar på nu kanske faktiskt försvinner och aldrig kommer tillbaka. Att det man skär ned på går att plocka fram igen om en tid, när det passar sig, är inte en realistisk föreställning.

För konst, kultur och humaniora är det betydelsebärande att upprätthålla både kontinuitet och mångfald. För en minoritetskultur som den finlandssvenska är varje domänförlust fatal. Där det från början inte finns mycket kan en liten förlust betyda en ohälsosam strömlinjeformning – det kan till och med betyda att man med ett bortfall förlorar ett område i sin helhet.

Det är ett statligt ansvar att se till att våra universitet kan vara de bildningscentra som de skall vara, att konst- och kultursektorn inte utarmas, och att Helsingfors universitet i fortsättningen också kan vara ett tvåspråkigt, för att inte säga mångspråkigt universitet.

Att en nation har en fri och livskraftig konst och jämlika utbildningsmöjligheter är ett tecken på en fungerande och välmående demokrati.

Insändare, publicerad i HBL 25.4.2021