Låt läsfrid råda i Ukraina

02.03.2022 kl. 09:00
Organisationernas gemensamma upprop för Ukrainas barn och unga.

Låt läsfrid råda. Vi vädjar till de ryska beslutsfattarna om att barn och unga i Ukraina ska få en fredlig uppväxt. Miljoner oskyldiga barn kommer att påverkas av kriget i åratal – och en dag är det de som ska bestämma om vi lever i fred eller i krig. Det är barnen och de unga som är framtiden för vår kontinent och hela vår värld.  Förmågan att läsa mediekritiskt blir hela tiden en allt viktigare medborgarfärdighet. Vi kräver att alla militära aktioner upphör med omedelbar verkan och att ett aktivt arbete för fred och mot hat inleds.

Våra tankar är nu hos våra kollegor inom det ukrainska litteraturfältet, hos deras familjer och med hela det ukrainska folket. För att hjälpa utsatta barn och unga i den aktuella krisen har vi gjort en donation till Unicef. Mer information och anvisningar om hur du gör en donation hittar du på Unicefs hemsidor www.unicef.fi.

Suomen Kirjailijaliitto ry

Suomen Nuorisokirjailijat ry

Finlands svenska författareförening rf

Illustratörerna i Finland rf

VaLas-kollektivet