De får Kopiostostipendium

24.11.2022 kl. 13:48
FSFs styrelse har fattat beslut om utdelningen av Kopiostostipendium 2023.

Kopiostipendium om 4.000 euro har beviljats

Mikael Crawford

Maria Grundvall

Lina Bonde

Christoffer Steffansson

Ulrika Hansson

Matilda Gyllenberg

Axel Åhman

FSF tackar för alla ansökningar. Kopiostostipendium tilldelas finlandssvenska författare som stöd för deras litterära arbete. Stipendiemedlen kommer från den kollektiva kopieringsersättning som Kopiosto samlar in av licensinnehavare.