Kontaktuppgifter

Kansli

Urho Kekkonens gata 8 B 14
00100 HELSINGFORS
telefon (09) 446 266, 050 306 9008
e-post: info@forfattarna.fi

Verksamhetsledare Johanna Sandberg (johanna.sandberg@forfattarna.fi) och skattmästare Merete Jensen (mette@kaapeli.fi).

Styrelse 2017

Ordförande Peter Sandström
Medlemmar Bosse Hellsten, Malin Kivelä (viceordf.), My Lindelöf, Peter Mickwitz (viceordf.), Gungerd Wikholm och Heidi von Wright. Suppleanter Katarina von Numers-Ekman och Metha Skog.
Medlemmar i förstärkta styrelsen Bengt Ahlfors, Claes Andersson, Henrika Ringbom och Clas Zilliacus.


Ladda ner Författareföreningens reseräkningsblankett (pdf)