Tillbaka

Anna-Lena Palomäki får Mikael Lybeck-priset 2024

06.05.2024

Anna-Lena Palomäki tilldelas 2024 års Mikael Lybeck-pris för sina insatser för författarna och litteraturen i Finland.

I tider när litteraturens plats och närvaro i samhället nedmonteras på många plan är nytänkande och skapande av sammanhang ovärderliga. Anna-Lena Palomäki har under många år profilerat sig som en aktivist inom den österbottniska och finlandssvenska litteraturvärlden. Hon tog över förlaget Scriptum i ett skede då det ursprungliga förlagsaktiebolaget drog sig ur verksamheten, och har vid sidan av det byggt upp distributionskedjan Boklund – en gemensam, alternativ bas för de mindre förlagen i Svenskfinland. En av hennes andra visioner var ett Bokens hus i Vasa, och den förverkligades i samarbete med andra aktörer 2021. Där kan österbottniska förlag, distributörer, tidskrifter och litteraturföreningar nu samlas, och litterära salonger och möten arrangeras. Förutom allt detta har Palomäki länge drivit den klassiska bokhandeln Gros i Vasa, också den ett litterärt vardagsrum och en viktig, konkret plats för böcker att finnas och synas på. Hennes engagemang och passion föder ständigt nya idéer – Finlands svenska författareförening vill med detta pris lyfta fram hur viktig en enskild person genom aktiva insatser kan vara för den finlandssvenska litteraturen, dess mångfald och fungerande strukturer.

Finlands svenska författareförenings Mikael Lybeck-pris ges för förtjänstfullt arbete och verksamhet till förmån för den finlandssvenska litteraturen. Priset delades ut i samband med föreningens årsmöte 27.4. Prissumman är 5 000 euro.

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media