Tillbaka

Årsmöte

11.04.2023

Finlands svenska författareförening rf:s medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 22 april kl. 14. Mötet hålls på Scandic Grand Central, adress Vilhelmsgatan 13, Helsingfors.

Styrelsen har beslutat att i enlighet med föreningens stadgar 13 § möjliggöra deltagande i årsmötet på distans och via ombud. En medlem kan vara ombud för en (1) annan medlem.

Medlem som önskar delta i årsmötet via ombud ska själv vara i kontakt med en medlem som ämnar delta i årsmötet och ge hen en fullmakt. Fullmakten ska fyllas i, undertecknas, och sedan sändas till kansliet eller ges med den medlem som befullmäktigas inför mötet. Botten för fullmakt finns bland möteshandlingarna.

Om du önskar delta i mötet via videokonferens vänligen meddela kansliet så får du instruktioner för hur detta sker i praktiken.

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden, i vilka ingår val av styrelseledamöter, samt extra ärende.

Samtliga möteshandlingar finns här på medlemssidan. Vi vill poängtera att allt material som finns på medlemssidan är konfidentiellt och ämnat endast till FSF:s medlemmar. Möteshandlingarna kommer finnas tillgängliga i pappersform på årsmötet.

Valberedningens förslag till styrelsen 2023-2024:

Ordförande Hannele Mikaela Taivassalo (2022-2024)

Henrik Jansson (2022-2024)

Carina Karlsson (omval 2023-2025)

Kaj Korkea-aho (2022-2024)

Martina Moliis-Mellberg (omval 2023-2025)

Henrika Ringbom (omval 2023-2025)

Mårten Westö (2022-2024)

Suppleanterna:

Ellen Strömberg (omval 2023-2024)

Adrian Perera (omval 2023-2024)

Valberedningens förslag till förstärkta styrelsen 2023-2024:

Bodil Lindfors (omval 2023-2025)

Joakim Groth (ny 2023-2025)

Åsa Stenvall-Albjerg (2022-2024)

Maria Turtschaninoff (2022-2024)

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media