Tillbaka

Årsmöte

03.04.2024

Finlands svenska författareförening rf:s medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 27 april kl. 14. Mötet hålls på Scandic Helsinki Hub, adress Annegatan 18, Helsingfors.

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden i vilka ingår val av ordförande och styrelseledamöter samt extra ärenden.

Styrelsen har beslutat att i enlighet med föreningens stadgar 13 § möjliggöra deltagande i årsmötet på distans och via ombud.

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media