Tillbaka

Årsmöte

13.04.2022

Finlands svenska författareförening rf:s medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 23 april 2022.

Mötet börjar kl. 14 och hålls på Marski by Scandic, adress Mannerheimvägen 10, Helsingfors.

Styrelsen har beslutat att i enlighet med föreningens stadgar 13 § möjliggöra deltagande i årsmötet på distans och med fullmakt. En medlem kan ha med sig en fullmakt av en annan medlem. Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden i vilka ingår val av ordförande och styrelseledamöter samt extra ärenden.  Möteshandlingar finns tillgängliga här.

Ersättning för resa till årsmötet betalas enligt billigaste färdmedel (tåg, buss eller 15 c/km vid användande av egen bil), max 80 euro.

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media