Tillbaka

Bokbranschens organisationer föreslår ett litteraturpolitiskt program för Finland

24.02.2023

Den finländska litteraturen och hela bokbranschen befinner sig i ett brytningsskede och därför behövs bättre strategisk styrning och tydliga framtidsvisioner också på beslutsfattarnivå.

Just nu pågår stora förändringar i människors läsvanor vilket påverkar hela det finländska samhället. Litteraturens inverkan på finländsk kultur och dess betydelse för samhällsutveckling och bildning har alltid varit betydande. Bokbranschen är en arbetsintensiv del av hela den kreativa sektorn och bidrar märkbart till läsfrämjande arbete och annan kunskapsutveckling. Inom sektorn finns potential att öka exporten och aktivt bidra till den bild som skapas av vårt land – det här framgår tydligt när man jämför motsvarande siffror med våra nordiska grannländer. Därför borde statsmakten föra en mer strategisk litteraturpolitik och säkerställa resurserna för upphovspersoners utkomst, läsfrämjande arbete och utveckling av exportpotential och produktionsstöd.

Litteraturorganisationerna vill att Finland under nästa regeringsperiod får sitt första litteraturpolitiska program. Programmet bör innehålla information om författarnas och översättarnas utkomst och verksamhetsförutsättningar, produktionsstöd och ökade investeringar för export samt bibliotekens verksamhet.

Dessa ämnesområden skulle vara viktiga inkludera i det litteraturpolitiska programmet:

Litteratur som en del av samhället

Litteraturproduktion och distribution

Författarnas och översättarnas utkomst

Stöd för litteraturexport

Vårt förslag till regeringsprogrammet är att Undervisnings- och kulturministeriet gör ett litteraturpolitiskt program som tar ställning till frågor som är centrala för litteraturen. Då halva regeringsperioden gått publiceras en redogörelse om hur programarbetet framskrider.

Finlands svenska författareförening rf.

Suomen Kirjailijaliitto ry.

Finlands Förlagsförening rf.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry. – Finlands översättar- och tolkförbund rf.

Finlands facklitterära författare rf.

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media