Tillbaka

De beviljas Kopiosto-stipendium

26.10.2023

Finlands svenska författareförenings förstärkta styrelsen beslöt 24.10 utdela Kopiosto-stipendium á 4.000 euro till följande personer:

 

Lina Bonde

Jennifer Granqvist

Martin Högstrand

Annika Luther

Nicklas Frank Smith

 

Kopiosto-stipendium tilldelas finlandssvenska författare som stöd för deras litterära arbete.

Stipendiemedlen kommer från den kollektiva kopieringsersättning som Kopiosto samlar in av licensinnehavare. Kopiosto-stipendium tilldelas enbart författare som publicerat ett eller flera verk.

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media