Tillbaka

Det statliga stödet till finlandssvenska författare har minskat

12.09.2022

Finlands svenska författareförening ser oroande tendenser och konkreta nedskärningar i det statliga stödet till litteraturen i allmänhet och till finlandssvenska författare i synnerhet.

”I år tilldelades märkbart färre statliga konstnärsstipendier till finlandssvenska författare än tidigare år. Beslutet föregicks av en tjänstemannaberedning som ignorerade antalet tidigare fastslagna sammanlagda stipendieår för litteraturens del. En stor del av bortfallet fick tydligen kompenseras av de finlandssvenska författarna. Vi ser det som tjänstemannapåverkan, ett linjedragande beslut som inte förankrats i de organ som tillsatts för att bevaka konstnärers intressen. Det är också ett statligt uppdrag att värna landets samtliga officiella språk, inte minst genom litteraturen” säger Hannele Mikaela Taivassalo, ordförande för Finlands svenska författareförening.

Att hela konstfältet påverkats negativt av de nedstängnigar som genomfördes under pandemin har även berört författarna, och i ett läge där författarnas inkomster också sjunker på grund av den ofördelaktiga ersättning ljudboken genererar, behöver litteraturen snarare ett förstärkt stöd än en utarmning. Ökningen av de statliga konstnärspensionerna som många konstnärer länge väntat på är ännu ett av de löften från regeringsprogrammet som inte infrias.

”Litteraturen är starkt närvarande i vårt samhälle, den är en språkbärande och språkskapande konstform som alla finländare drar nytta av. Att regeringsprogrammets målsättningar inte fullföljs är både beklagligt och oroväckande. Stödet till författare i allmänhet och de finlandssvenska i synnerhet har minskat under den här regeringsperioden och vi är minst sagt bekymrade,” avslutar Taivassalo.

Pressmeddelande, publicerat 12.9.2022

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media