Tillbaka

Insändaren: Regeringen för litteraturpolitik som Bemböleborna förlänger täcket

28.11.2023

I Petteri Orpos regeringsprogram talas det bland annat om främjandet av läskunnighet. Bra så – men regeringen agerar precis som då Bemböleborna förlängde täcket: genom att förkorta det från andra ändan. Man främjar läskunnigheten genom att höja mervärdesskatten på böcker.

Till detta kommer regeringens planer på att helt och hållet avskaffa stödet för inköp av kvalitetslitteratur med liten upplaga. Det handlar om knappt en miljon euro årligen, med vilka de kommunala biblioteken har kunnat beställa till exempel högkvalitativa inhemska och översatta böcker för barn och specialgrupper.  Det är inte vilka verk som helst som omfattas av stödet, utan verken anskaffas från en lista på cirka 700-900 verk som sammanställts av sakkunniga från Statens litteraturkommission, Delegationen för informationsspridning, Selkokeskus och Fotokonstnärernas förbund. På listan finns också litteratur med liten upplaga, såsom essäer, poesi och aforismer.

Tillgång till kvalitetslitteratur som inte är marknadsmässigt framgångsrik är livsviktig för en fortsatt utveckling av både informationssamhället och bildningskulturen. Denna litteratur bör också gå att få på biblioteken. Ofta ges dessa verk ut på mindre förlag och är, trots små upplagor, av enorm betydelse för både mångfalden inom och förnyelsen av den finländska kulturen och våra inhemska språk. Det är till stor del just genom dessa inhemska och översatta kvalitetsverk som den nationella litteraturen utvecklas. Detsamma gäller den vokabulär som skapas inom olika kunskapsområden.

Boken är ingen lyxprodukt för eliten utan någonting som tillhör samtliga medborgare. Litteraturen utgör en pelare för det demokratiska bygget. Ju mer vi läser och lär oss om nya saker, desto bättre förstår vi världen och kan motarbeta vilseledande information och ojusta försök till påverkan.

De åtgärder som regeringen Petteri Orpo nu vidtar bryter obarmhärtigt ner hela den grund som det litterära fältet står på. Att åtstrama verksamhetsvillkoren för ett område som redan lever under trängda förhållanden och samtidigt förstöra kommande generationers möjligheter att få tillgång till mångsidig kunskap och kultur borde inte vara något man är beredd att göra för en inbesparing på en enda miljon.

Stödet för inköp av kvalitetslitteratur med liten upplaga bör behållas och mervärdesskatten på böcker sänkas till det europeiska genomsnittet – i stället för att höjas.

Sirpa Alkunen, ordförande, Finlands översättar- och tolkförbund rf.

Ville Hytönen, ordförande, Suomen kirjailijaliitto.

Hannele Mikaela Taivassalo, ordförande, Finlands svenska författareförening rf.

Timo Tossavainen, ordförande, Finlands facklitterära författare rf.

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media