Tillbaka

Kopiosto-fullmakten ska uppdaterats

04.12.2023

I och med ändringen av upphovsrättslagen utvecklar Kopiosto nya licenser som kan ge upphovspersoner till text och bild nya ersättningsintäkter. För att kunna bevilja nya licenser samlar Kopiosto in uppdaterade Kopiosto-fullmakter.  

Med en Kopiosto-fullmakt ger textskapare Kopiosto-fullmakt att för deras räkning bevilja licenser för kopiering av deras verk. Kopiosto samlar in ersättningar för användningen av verken på basis av fullmakterna. Genom att uppdatera Kopiosto-fullmakten säkerställer ni att fullmakterna och förmånerna i fråga om användningen av verken är tidsenliga.

I och med lagändringarna fogades två helt nya rättighetsklasser till Kopiosto-fullmakten och en rättighetsklass utvidgades. Rättighetsklasserna beskriver för vilken slags användning Kopiosto kan bevilja licenser.

Alla textskapare ska nu uppdatera sin Kopiosto-fullmakt. Vi ber dig godkänna uppdateringen av din fullmakt i Kopiostos fullmaktstjänst senast 22.12.2023.

Den uppdaterade Kopiosto-fullmakten godkänns i Kopiostos fullmaktstjänst.

  1. Logga in i fullmaktstjänsten på adressen https://kopiostoextra.fi/valtuudet.
    Logga in med bankkoder.
  2. Klicka på Granska vid Kopiosto-fullmakten du gett Finlands svenska författareförening. Ett utropstecken syns bredvid fullmakten som ska uppdateras.
  3. Klicka på ikonen Uppdatera fullmakten nertill på fullmaktssidan.
  4. Godkänn uppdateringen och klicka på Spara

Notera att om du har gett en Kopiosto-fullmakt till flera av Kopiostos medlemsorganisationer, så måste du godkänna uppdateringen av varje fullmakt separat.

Om du inte har möjlighet att använda fullmaktstjänsten kan du också uppdatera fullmakten med en pappersblankett.

Mer information:

Har du frågor? Kontakta valtuudet@kopiosto.fi

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media