Tillbaka

Kritikbyrån får Mikael Lybeck-priset

24.04.2023

Finlands svenska författareförenings Mikael Lybeck-pris för år 2023 tilldelas Kritikbyrån för det långsiktiga arbetet med att förstärka konstkritikens roll, skapa ett sammanhang och förbättra villkoren för kritiker i ett samhälle där utrymmet för både konsten och kritiken kringskärs allt mer. Med kreativt nytänkande gällande modeller och strukturer och med en engagerad samhällsnärvaro har Kritikbyrån med sin verksamhet kunnat stimulera hela det finlandssvenska kritikerfältet. Genom att lyfta konstkritiken syresätts och vitaliseras också konsten och litteraturen. Kritikbyråns verksamhet för kritiken och konsten behövs i vårt litterära ekosystem.
Finlands svenska författareförenings Mikael Lybeck-pris ges för förtjänstfullt arbete och verksamhet till förmån för den finlandssvenska litteraturen. Prissumman är 5 000 euro. Priset delades ut på Författareföreningens årsfest på lördag, 22.4.
© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media