Tillbaka

Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

19.09.2023

FSF har 13.9.2023 gett följande utlåtande gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa andra lagar (VN/20721/2023).

Arbetslivet har förändrats och en allt större del av de anställningsförhållanden som erbjuds idag är så kallade atypiska anställningsförhållanden. Verkligheten består av korta anställningsförhållanden, snuttjobb, deltidsjobb eller av att fungera som freelancer utan fast anställning.

Regeringens förslag till ändring av lagen om utkomstskydd tar inte i beaktande det förändrade arbetslivet. Att förlänga kravet på anställning från 26 veckor till 12 månader försvagar snuttjobbarnas ekonomiska ställning ytterligare. I vårt samhälle erbjuds ofta korta visstidsanställningar och för många är den enda möjligheten till sysselsättning att ta emot ett sådant jobb. Någon måste utföra även de här arbetena men nu bestraffas de som gör dem med en försvagad ekonomisk ställning och en sämre möjlighet till att få stöd då det behövs. Många snuttjobb kan inte automatiskt förvandlas till tillsvidareanställningar. Eller tänker regeringen till näst sätta press på arbetsgivarna och förbjuda förekomsten av snuttjobb?

Det att man vill övergå till att använda försäkrade inkomster, i stället för såsom tidigare arbetstiden per kalendervecka, är en försämring. I synnerhet då det eurobaserade beloppet som i förslaget fungerar som gräns är relativt högt.

De föreslagna ändringarna kommer inte främja snuttjobbarnas möjligheter att få tillsvidareanställning som skulle ge större ekonomisk säkerhet.

I regeringspropositionen föreslås att det så kallade skyddade beloppet, det vill säga den del av inkomsten som inte beaktas vid uträkningen av en jämkad arbetslöshetsförmån, slopas.

Det så kallade skyddade beloppet har möjliggjort att den arbetslösa kunnat ta emot korta vikariat utan att det påverkat inkomsterna. Genom att ta emot korta vikariat har den arbetslösa haft möjlighet att få kontakter och på så sätt större möjligheter att få jobb i framtiden. Hur kommer man, om lagändringen går igenom, hitta arbetstagare som vågar ta emot korta vikariat?

Indragningen av barnförhöjningen kommer inte att leda till att arbetslösa får jobb snabbare, men den kommer leda till ökad barnfattigdom i Finland.

Att förlänga karenstiden försvagar ställningen för snuttjobbare och freelancers.

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media