Tillbaka

Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen om utkomststöd

20.09.2023

FSF har 18.9.2023 gett följande utlåtande gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 a § i lagen om utkomststöd (VN/23656/2023).

I propositionen föreslås det att lagen om utkomststöd ändras så att godkännandet av boendeutgifter förtydligas genom bestämmelser på lag- och förordningsnivå. I en situation där en sökandes boendeutgifter överskrider ett belopp som kan anses behövligt ska sökanden kunna anvisas att skaffa en förmånligare bostad inom den tidsfrist som anges i lagen. Efter tidsfristen godkänns boendeutgifter i enlighet med boendenormen. Enligt förslaget ska sökanden inte anvisas att skaffa en förmånligare bostad och boendeutgifterna ska beaktas till sitt fulla belopp, om sökanden har en i lag angiven särskild grund för att bo kvar i sin nuvarande bostad.

Regeringspropositionen kommer att försämra den ekonomiska situationen för de allra fattigaste. I synnerhet i huvudstadsregionen samt i de större städerna i Finland finns det inte billiga bostäder att hyra. Bostäderna som är förmånligare än på den privata marknaden är för få. Att få en bostad av staden är nästan en lottovinst för låginkomsttagare.

Att då straffa människor som utan egen förskyllan inte fått en billig bostad är omänskligt. Att inte ta i beaktande de verkliga boendekostnaderna då man slår fast utkomststödet leder till att människor inte kommer att ha pengar till mat eller medicin om de betalar hyran.

Finland har flera gånger prickats för att det sociala understödet är för litet. Nu skär regeringen ändå av dem som har det sämst.

© 2024 Finlands svenska författareförening Webbdesign: Wikström Media